MUNAY-KI

De Munay-ki zijn negen inwijdingsrituelen die door de Inka medicijnmannen uit Peru aan ons westerlingen zijn doorgegeven.

Volgens deze Inka sjamanen bestaat alles uit levende energie die overal en onuitputtelijk aanwezig is. Ook ons lichaam bestaat dus uit energie en rondom ons lichaam is een lichtgevend energieveld ( ons aura). Deze inwijdingen stellen ons in staat om geleidelijk te evolueren naar een hogere energetische frequentie in en rondom ons lichaam. Ze worden als zaadjes in ons lichtgevende energieveld geplant. Daardoor worden we een met alles verbonden “ Homo Luminus” in plaats van een afgescheiden levend “ Homo Sapiens ”. Het is aan ons om die zaadjes via meditatie en vuurrituelen te voeden en te laten groeien.

De Munay-ki initiaties zijn transformerende processen die zorgen voor onmiddellijke heling op energetisch niveau. Deze heling zal zich daarna ook geleidelijk manifesteren op het psychische niveau van ons denken en het fysieke niveau van ons voelende lichaam.

Munay-ki herstelt de verbinding met wie je in wezen bent, je goddelijke natuur en je innerlijke kracht. Het zorgt voor evenwicht tussen je mannelijke en vrouwelijke energie en herstelt het contact met de ons omringende moeder aarde en de onzichtbare wereld van de “ Spirits “.

Daardoor zijn we op weg naar een ander tijdperk waarin we steeds meer vanuit ons hart en onze intuïtie gaan leven en evolueren naar een hogere vorm van bewustzijn.

DE INWIJDINGEN

Elke inwijding heeft een specifieke betekenis, kwaliteit en intentie.

  1. Rite van de heler : Je drie persoonlijke energiecentra van kracht (hoofd, hart en buik ) worden geactiveerd en verbonden met je handen waardoor je een heler wordt.
  2. Rite van de banden van kracht : We bouwen vijf energetische bande rondom ons energie lichaam. Ze beschermen je tegen zware energieën die je verhinderen om van het leven te genieten.
  3. Rite van harmonie : Je ontvangt de universele scheppingsprincipes van zeven archetypes als energetische zaadjes in je zeven chakra’s. Dit zorgt onder andere voor meer harmonie in je onderbewuste en in je dagelijks leven.
  4. Rite van de ziener : Deze rite activeert je vaardigheid om de onzichtbare wereld van energie en Spirit te kunnen waarnemen; Het activeert je innerlijke weten, je intuïtie en de synchroniciteit in je dagelijks leven.
  5. Rite van de hoeders van de dag : Door deze initiatie heel je het vrouwelijk aspect in jezelf en je relatie met moeder aarde en de natuur. Je verbindt je met de hoeders van alle heilige plekken op aarde.
  6. Rite van de hoeders van wijsheid : Deze rite heelt het mannelijk aspect in jezelf. Het verbindt je met de heilige bergen die vereerd worden als krachtplaatsen waar mens en God elkaar ontmoeten.
  7. Rite van de hoeders van de aarde : Deze rite versterkt je intentie om je dromen en visie waar te maken. Het verbindt je met de Aartsengelen als bewakers van ons zonnestelsel en Melkweg.
  8. Rite van de hoeders van de sterren : Deze rite helpt je zorg te dragen voor de tijd die gaat komen en voor alle toekomstige generaties. Je evolueert van een “ Homo Sapiens “ naar een “ Homo Luminus “.
  9. Rite van de Spirits : Deze rite maakt de Goddelijke natuur in je wakker waardoor je meer zorg gaat dragen voor alles in de schepping.? Je wordt zelf de schepper van je eigen wereld en dromen.

DE INWIJDINGSDAGEN

De initiatie gebeuren in drie dagen met telkens een maand tussenpose.

De rites worden vooraf gegaan door het openen van de gewijde ruimte van de vier windrichtingen. En vooraf gaand aan elke initiatie wordt ook je persoonlijke gewijde ruimte geopend.

Na de rite wordt je persoonlijke gewijde ruimte weer gesloten, ontvang je een geleide meditatie en doe je een vuurritueel om je ingeplante energetische zaadjes te voeden .

Op het eind van de dag maken we ook een “Despacho” als dankoffer aan de Spirits en sluiten we de gewijde ruimte van de windrichtingen.

PRAKTISCH

Data : -nog even geen nieuwe data

(najaar 2023: 9 september, 7 oktober, 4 november.  vol)

Tijd : 10- 17 uur

 

Groepsgrootte : Maximaal 6 deelnemers.

Begeleiding : Door Dirna

Prijs : 320 euro voor de 3 dagen.

 

Aanmelden of meer informatie

 

Nadien ontvang je alle verdere praktische informatie.