Integratieve Massage opleiding

In de holistische massage opleiding van De Stroming leer je eerst vakkundig masseren. Dit vraagt geduld, inzet en veel oefenen. Heb je de techniek eenmaal onder de knie, dan komen we tot de essentie van de Integratieve Massage: het combineren van de dynamische massage, de intuïtieve massage en de polariteitsmassage. Dit gebeurt in een holistische en respectvolle sfeer, afgestemd op de cliënt.

Als student ontvang je tijdens de opleiding ook veel massages. Zo ondervind je aan den lijve dat de heilzame effecten van deze 3 massagevormen nog verder worden versterkt door ze te combineren.

De Integratieve Massage opleiding van De Stroming bestaat sinds 1990 en is erkend door de Belgische Massage Federatie.

De massageopleiding wordt begeleid door Dirna Michaël.

Geert is de grondlegger van de Integratieve Massage en stond mee aan de wieg van het lichaamsgericht werk in België en Nederland. ‘Dankbaar dat hij deze mooie opleiding in de wereld heeft gezet. Ik geef deze graag met bezieling door’: Dirna.

In België vindt de opleiding plaats in Het Lotushuis in Westerlo, tussen Antwerpen, Turnhout, Hasselt en Leuven.

De Integratieve Massage opleiding bestaat uit 8 weekenden, verdeeld in een aantal fasen:

de intuïtieve fase
de dynamische fase
de body-mind fase
de energiefase
de integratiefase
het afstuderen

Minstens een dagdeel per week oefen je met een eigen model. Tussen de blokken door oefen je een dagdeel/dag met medestudenten.

De precieze data vind je op de pagina’s Praktische info België. Daar vind je ook informatie over de gratis info avonden met demonstratie en de kennismakingsdagen/ en of middagen.

Intuïtieve fase

We focussen op ons ‘voelende’ lichaam. We leren op een bezielde wijze omgaan met onze handen als energetische kanalen om aan te raken en aangeraakt te worden. Het intuïtieve, bezielde ‘contact’ staat centraal.

Blok 1: Basis van de intuïtieve massage
We leren de eeuwenoude techniek van de Zweedse massage, volgens de holistische benadering van George Downing. Ook leren we de anatomie van de aan de oppervlakte liggende spieren.

Blok 2: Aanvullende intuïtieve massagetechnieken
We integreren nieuwe technieken in de basismassage. We oefenen in het geven van een complete intuïtieve lichaamsmassage.

Dynamische fase

We focussen op ons ‘bewegende’ lichaam. We worden op een nog dieper niveau letterlijk en figuurlijk ‘bewogen’ en versmelten in een gezamenlijk ritme, wat een diepe energetische doorstroming veroorzaakt.

Blok 3: Dynamische massage in de rugligging
We leren dynamisch masseren op de voorzijde van het lichaam. Dit is Geert van Coillies persoonlijke integratie van de door Milton Trager ontwikkelde techniek Tragering en de Holistic Pulsing techniek van Tovi Browning. Ook leren we de anatomie van de dieperliggende spieren.

Blok 4: Dynamische massage in de buik- en zijligging
We leren de dynamische massagetechnieken op de rugzijde en in de zijligging.

Body puls: We oefenen in het geven van een complete dynamische lichaamsmassage in 1 kwartier, dit als een heel mooi alternatief voor de stoelmassage.

Body-mind fase

We leren fysieke en energetische blokkades opsporen en exploreren de relatie tussen ons lichaam en onze emoties. We onderzoeken ons ‘vanzelfsprekende’ lichaam.

Blok 5: Body-reading
Een diepgaande exploratie van de spierspanningen, de lichaamshouding, het ademhalingspatroon, de energiedoorstroming, het lichaamsbewustzijn en de actieve en expressieve bewegelijkheid van ons lichaam. We onderzoeken onze ‘verhoudingsstructuren’. Wat drukt onze lichaamshouding uit over hoe we ons verhouden tot onszelf en de omgeving? Dit is gebaseerd op de karakteranalyse van Alexander Lowen.

Energiefase

We focussen op ons ‘energetisch’ lichaam. Bij massage komen we niet alleen in contact met ons fysieke lichaam maar beroeren we ook voortdurend ons subtiel energetisch lichaam. Daarom is het belangrijk dat we elementaire kennis verwerven van de energiestromen, de mogelijke blokkades ervan en hoe we die kunnen beïnvloeden.

Blok 6: Chakra-bio en de polariteitsmassage
Het openen van de chakra’s en energiestromen door bio-energetisch lichaamswerk. We leren de polariteitsprincipes, waarbij we gebruikmaken van de positieve en negatieve polen in ons lichaam en dat van de cliënten om energie beter te laten stromen.

Integratiefase

We leren de 3 aangeleerde vormen van massage te integreren in elkaar.

Blok 7/8: De Integratieve Massage
We leren het ‘basisschema’ van de Integratieve Massage aan. We leren de combinatie van de dynamische massage, intuïtieve massage en polariteitsmassage aan te passen aan de noden van je cliënt, om zo tot een ‘op het lijf geschreven’ massage te komen. Ook leren we over het voeren van een intakegesprek, een nagesprek en het opzetten van een eigen praktijk. Verder oefenen we voor het afstudeertraject.

Afstuderen

Na de intuïtieve fase doe je 1 individuele oefensessie bij Dirna, a 2 uur en kost 50 euro per uur. Na de dynamische fase doe je nog 2 individuele oefensessies. De eerste is vooral technisch en duurt 2 uur. de 2e supervisie duurt 1 uur en hierin koppel je alles aan elkaar, de bodypuls. In deze supervisiesessies zetten we de puntjes op de i en krijg je individuele handvatten mee.

Vervolgens zoek je na de integratiefase 3 oefenmodellen waaraan je 4 Integratieve Massages geeft die meer en meer op hun lijf zijn geschreven. Daarvan maak je verslag. De 12e sessie is je afstudeersessie waarbij Dirna aanwezig is. Deze kost 75 euro.

Om je diploma van de Integratieve Massage opleiding te ontvangen, moet je:

alle blokken hebben gevolgd
een body-mind verslag van jezelf maken
de supervisiesessies hebben gedaan
een persoonlijke evaluatie schrijven over dit massagejaar
aan 3 cliënten 4 sessies hebben gegeven en hiervan verslag maken
de afstudeersessie hebben gedaan

Na het behalen van je diploma kun je lid worden van het Netwerk Integratieve Massage. Via dit netwerk vind je gelijkgestemde collega’s, kun je samen naar buiten treden, van bijscholing genieten en de kwaliteit bewaken.

Aanraken, Aangeraakt en Geraakt worden

Vanuit jarenlange ervaring met deze massageopleiding weten we dat in de loop van dit jaar veel met je kan gebeuren, zowel lichamelijk, emotioneel als sociaal. Er is dan ook voldoende ruimte om je daarin te begeleiden. Het leren omgaan met eigen emotionele processen rond aanraken en aangeraakt worden, is een wezenlijk deel van de massageopleiding van De Stroming. Dit maakt het mogelijk om bij je cliënten op een liefdevolle en open wijze aanwezig te zijn.

Meer over Integratieve Massage

Een goede massage komt tegemoet aan de fundamentele behoefte om warm, respectvol en liefdevol aangeraakt te worden. Om goed te masseren, heb je technische bekwaamheid nodig, maar ook handen vol liefde, openheid en vertrouwen. Massage komt uit het hart en niet uit het hoofd. Integratieve Massage is een woordeloos helen door een liefdevol ontmoeten.

Lees ook: Wat is Integratieve Massage?

Waarom deze massageopleiding?

De holistische massage opleiding van De Stroming is iets voor jou als:

  • Je je niet wilt beperken tot 1 massagevorm, maar ervaring wil opdoen in 3 wezenlijk verschillende massagebenaderingen.
  • Je op zoek bent naar een massageopleiding die meer biedt dan technische bagage, maar waar aanraken, aangeraakt en geraakt worden een belangrijke plaats innemen.
  • Je een opleiding wilt volgen die al sinds 1990 bestaat en haar deugdelijkheid heeft aangetoond.
  • Je al na 1 jaar opleiding een gedegen basis wilt hebben om mensen via massage te helen.
  • Je wilt leren hoe je mensen kunt meenemen in een reeks massages, zodat ze zich intenser kunnen verdiepen in het helende proces van aangeraakt worden en de massages meer en meer ‘op hun lijf geschreven’ kunnen worden.
  • Je zelf wilt onderzoeken wat aanraken en aangeraakt worden met je doet en je persoonlijke ontwikkeling hierin wilt verruimen.

Vragen over de Integratieve Massage opleiding

Neem contact op met De Stroming via het contactformulier op bel naar +31 651181999.

Massage is iets
wat je kan beginnen te leren
maar dat nooit eindigt.
Het gaat door en door
en de ervaring wordt alsmaar
dieper en dieper, hoger en hoger.
Massage is een van de
meest subtiele kunsten.
Het is niet alleen
een zaak van ervaring;
het is meer een kwestie
van liefde…

Osho