Geert van Coillie over Integratieve Massage

Tijdens mijn ontdekkingstocht stelde ik vast dat er drie wezenlijk verschillende massagebenaderingen waren. De klassieke, meest gangbare methodes waarbij het lichaam met olie gemasseerd wordt; de benaderingen waarbij het lichaam letterlijk in beweging gezet wordt en de technieken waarbij men door het neerleggen van handen de energie in het lichaam aanspreekt.

Vanuit deze drie benaderingen selecteerde ik de, naar mijn gevoel en ervaring, meest effectieve technieken en ging deze met elkaar combineren zodat de helende effecten van deze diverse benaderingen elkaar konden bevruchten. Integratieve Massage integreert dus drie essentieel verschillende vormen van massage tot een vloeiend geheel:

  • De intuïtieve massage waarbij, gebruikmakend van olie door vooral strijkingen, knedingen en fricties de spieren ontspannen worden. Het intuïtieve, bezielde “contact” door middel van onze handen staat hierbij centraal.
  • De dynamische massage waarbij door een vloeiende aaneenschakeling van rollende, wiegende, schuddende en rekkende handelingen iemand op een dieper niveau letterlijk en figuurlijk “bewogen” wordt.
  • De polariteitsmassage waarbij door het op een bepaalde manier neerleggen van de handen de “energiestromen” in het lichaam in goede banen geleid wordt.

Naast de integratie van deze drie technieken verwijst het woord integratief ook naar de integratie van lichaam en geest. Naast de ontspanning van het lichaam is er een even grote aandacht voor het gevoel, de beleving. Het is een bezielde benadering.

Tijdens mijn zoektocht in het combineren van de drie technieken bij cliënten stelde ik vast dat ik eigenlijk hetzelfde aan het doen was wat een warme open moeder spontaan doet wanneer haar kind verzorging nodig heeft. Ze gaat het kindje zachtjes wiegen, wrijft over de pijnlijke plek en legt haar handen liefdevol troostend neer.

Specifieke afstemming

Tevens stelde ik vast dat de massagecocktails die ik maakte telkens anders waren. Naargelang de noden van de cliënt kwamen de diverse ingrediënten in meer of mindere mate aan bod. Het leren afstemmen van de massage op de specifieke behoeften van de cliënt is dan ook een wezenlijk doel van de masseur. Hij wordt opgeleid om te leren kijken en voelen waar het lichaam geblokkeerd en gespannen is. Hij moet inzicht hebben in het verband tussen het lichaam en gevoelens, hij leert luisteren naar het” vanzelf sprekend lijf”. Hij leert ook hoe hij zijn cliënten kan leren aangeven wat hun wensen, verlangens en noden zijn. Tenslotte moet hij ook de kunst verwerven om op ieder moment in te kunnen spelen op wat zich tijdens het masseren aandient. Daardoor wordt hij geen mechanisch maar empathisch, invoelend masserend kunstenaar.

Vanuit deze vaardigheden zal hij telkens opnieuw een unieke massagecocktail serveren die beantwoordt aan wat de cliënt op dat moment nodig heeft.

Alle artikelen