Geert van Coillie over Integratieve Massage

Een goed Integratief masseur is een massagekunstenaar. Masseren is veel meer een kunst dan werken of presteren. Het heeft meer te maken met creativiteit, gevoel en intuïtie dan met een rigide techniek. Wat Erich Fromm in zijn boek “Liefhebben, een kunst, een kunde” als voorwaarden formuleert om een kunstenaar in iets te worden is ook hier van toepassing.

Een masserend kunstenaar moet de “discipline” en het “geduld” op kunnen brengen om het vak, zijn ambacht goed te leren. Net zoals iemand die een muziekinstrument leert bespelen zal je veel moeten oefenen tot de technieken een deel van je cellen zijn geworden en je niet meer voortdurend moet denken. Daardoor kan je gevoel in je technische vaardigheid binnenstromen. Je zal ook de nodige “concentratie” moeten opbrengen om intens aanwezig te zijn bij je cliënten.

Een voortdurende gezonde nieuwsgierigheid naar wat er zich, in het hier en nu, masserend afspeelt is wezenlijk. En tenslotte is een grote dosis “toewijding” erg belangrijk. Je moet kunnen inleven, meeleven en onvoorwaardelijk accepterend aanwezig zijn. Je moet met hart en ziel betrokken zijn.

Alle artikelen