Geert van Coillie over Integratieve Massage

Twaalf jaar geleden trok ik voor het eerst naar Nepal. Toen ik mijn hotel verliet en de binnenstad van Katmandu introk was het eerste wat ik zag een jonge vrouw die haar kind aan het masseren was zomaar midden op straat. Het was een beeld dat ik nog verschillende keren meemaakte tijdens al mijn tochten in het Oosten. De meest indringende gebeurtenis was op een pottenbakkerspleintje waar verschillende mannen en vrouwen klei aan het kneden waren en met een verbluffende vingervaardigheid die oermaterie bewerkten en tot leven brachten.

Aan de rand van dit met sensualiteit doordrongen plein zat een naakte jonge moeder haar kind de borst te geven, haar moeder was ondertussen haar rug aan het masseren en op de achtergrond zat de grootmoeder te kijken. En ze zag dat het goed was. Ze lieten zich met een soort fierheid en vanzelfsprekendheid fotograferen. De vanzelfsprekendheid waarmee deze Oosterlingen met massage omgaan heeft me diep geraakt en staat in schril contrast met de beslotenheid, bekrompenheid en meestal geërotiseerde wijze waarmee wij westerlingen dat doen.

Toen ik terug thuis was besloot ik mensen op te gaan leiden tot masseurs die met hart en ziel op een respectvolle wijze deze uitzonderlijke kunst van aanraken. aangeraakt en geraakt worden zich eigen wilden maken en met anderen wensten te delen. Een soort kruistocht om het masseren alledaagser, vanzelfsprekender en toegankelijker te maken, een tegengif voor de over-geërotiseerde massagewereld in het leven te roepen. De voorbije tien jaar heb ik 250 mensen opgeleid in de edele kunst van het masseren. Zowel in België als in Nederland is er een netwerk ontstaan van gediplomeerde Integratief Masseurs die mensen laten genieten van het gemasseerd worden.

Alle artikelen