Geert van Coillie over Integratieve Massage

Tijdens mijn studies tot leraar lichamelijke opvoeding aan de Leuvense Universiteit ontwikkelde ik mijn verlangen om mensen te laten genieten van een gezond en ontspannen lichaam. Door mijn opleiding tot Kinesitherapeut ontstond mijn belangstelling voor het helen van een gekwetst en gespannen lichaam en na mijn vorming tot Psycho-motorisch therapeut kreeg ik meer inzicht in de samengang van body en mind.

Van die tijd af heb ik mensen meegenomen in de maximale ontplooiing van zichzelf. Daarbij stond altijd hun bezielde lichaam centraal. Hiermee bedoel ik dat ze dat ze hun lichaam opnieuw beschikbaar krijgen als vanzelfsprekende informatiebron waarnaar geluisterd kan worden, als kompas van waaruit men zijn leven gestalte kan geven.

Daartoe gebruikte ik de Bio-energetica en Emotioneel Lichaamswerk. Dit noem ik de Yang-kant van mijn werk. Het stevige opruimingswerk van geblokkeerde emoties en lichamelijke blokkades. Een twintig jaar durende persoonlijke ontdekkingstocht in het domein van diverse massagebenaderingen mondde uit in een eigen werkwijze: de Integratieve Massage. Dit noem ik de Yin kant, de zachtere, meer ontvankelijke pool van mijn werk.

Alle artikelen