Geert van Coillie over Integratieve Massage

Doordat Integratieve Massage je bloedsomloop bevordert en je gespannen spier- en zenuwstelsel ontspant kunnen ook allerlei fysieke en psychosomatische kwaaltjes zoals hoofdpijn, bloeddrukproblemen, slechte nachtrust, rugklachten, pijnlijke spieren en gewrichten enz. verlicht worden. Het stimuleert op de eerste plaats het zelfgenezend vermogen van je lichaam. Integratieve Massage richt zich echter niet op ernstige klachten. Het vervangt niet een degelijke Fysiotherapeutische of Osteopathische behandeling. Het kan wel een goede aanvulling hierbij betekenen.

Integratieve Massage heeft op de eerste plaats een ontspannende werking op je gestresseerde, overspannen geest. Het kan je allesoverheersend en kopzorgend denken tot rust brengen. Het is een oase in onze jachtige stresserende maatschappij.

Het brengt je uit je hoofd en daardoor meer in contact met je lichaam. Je krijgt meer toegang tot wat je lichaam je werkelijk te vertellen heeft. Het leert je opnieuw te luisteren naar de signalen van je lijf en deze als kompas in je leven te gebruiken. Zo kan er een tegengewicht ontstaan voor onze overgecomputeriseerde wereld.

Wij westerlingen zijn erg bedreven in het ons verbaal uitdrukken. Het grootste deel van onze communicatie met mensen verloopt via woorden. Met woorden kan je echter iemand gemakkelijk om de tuin leiden, bedriegen en liegen. Met de taal van je lichaam is dat veel lastiger. Je handen liegen niet. Masseren is communiceren zonder woorden en daardoor een veel directere en eerlijker uitdrukkingsvorm van wat je in je hart voor iemand voelt. Vanuit het energetisch denken staan je handen immers in rechtstreeks contact met je hartchakra.

Ons fysiek contact met anderen beperkt zich dikwijls tot het geven van een hand of een kus enerzijds en anderzijds het vrijen onder de lakens. Masseren en gemasseerd worden betekent een verruiming van je mogelijkheden om fysiek en emotioneel contact te maken met je medemens.

Aanraking is even belangrijk als voedsel, lucht en licht. Kinderen die onvoldoende of niet respectvol aangeraakt zijn geworden vertonen dikwijls als volwassenen een neiging tot depressie, isolatie en angst.

Massage biedt de mogelijkheid om dit tekort wat in te halen. Het stilt je huidhonger en maakt je zacht, ontvankelijk en open. Het maakt je opnieuw vertrouwd met de wonderlijke wereld van respectvol en liefdevol aangeraakt worden.

Het gedicht van Krista Bos drukt dit goed uit:

Jij spreekt een taal
die ik niet ken
waarvan ik angstig ben
een taal
zonder woorden
een eenvoudig handenspel
een taal van gebaren
een taal van tederheid
een taal
die ik nooit heb geleerd
waar ik mij
als kind heb aan bezeerd…

Als uitwas van onze westerse godsdienstige opvoeding is naaktheid en een intens fysiek contact zoals bij massage in een geërotiseerde taboesfeer gekomen. Integratieve Massage biedt je de gelegenheid om opnieuw vertrouwd te raken met de puurheid van je naakte lichaam. Alle uiterlijke franjes en schone schijn vallen weg en je kan opnieuw leren genieten van je sensibele lijf zoals je ooit op de wereld bent gekomen.

Je kan ervaren dat sensueel contact niet noodzakelijkerwijs gelijk moet staan met een erotisch contact. Het brengt je vrijer en meer vanzelfsprekend in je naakte lichaam.

Alhoewel Integratieve Massage geen psychotherapeutische benadering is, kan het toch letterlijk en figuurlijk een steuntje in de rug zijn wanneer je het emotioneel moeilijk hebt, overspannen ben geraakt. Het kan ook het vrijkomen van geblokkeerde gevoelens vergemakkelijken.

Alle artikelen