Informatie over de opleiding Integratieve Massage

Massage

Reeds eeuwenlang en in alle culturen gebruiken mensen hun handen om troost en genezing te bieden. Een goede massage komt immers tegemoet aan een van de meest fundamentele behoeften: warm, respectvol en liefdevol aangeraakt te worden.

Wie ooit heeft genoten van massage, weet dat er weinig heerlijker ervaringen bestaan dan het ontspannen gevoel dat over je komt wanneer je twee warme handen over je huid voelt dansen. Je drijft in een onmetelijke rust; de verkramping in de spieren laat zachtjes los en je voelt je bloed heerlijk tintelend stromen van top tot teen.

Niet alleen jij, maar ook degene van wie je de massage ontving, voelt zich nadien vol energie, verkwikt en als herboren. Massage is een kunst die binnen ieders handbereik ligt. Het is een lichaamstaal die vaak meer zegt dan de best gekozen woorden. De ervaring dat je geen woorden nodig hebt om alles uit te drukken wat in je leeft, is op zich al iets waar je stil van wordt.

Massage is een oergebeuren. Het lijkt meer op dansen, op muziek maken en op spelen dan op werken. Het komt uit het hart en niet uit het hoofd.

Om masseren tot een kunst te verheffen, heb je naast een gedegen technische vakbekwaamheid evenzeer handen vol liefde, openheid en vertrouwen nodig. Integratieve Massage is een woordeloos helen door een liefdevol ontmoeten.

In deze opleiding leer je vooreerst vakkundig masseren. Net als bij het leren bespelen van een muziekinstrument zijn geduld, inzet en veel oefenen ook hier van wezenlijk belang. Eenmaal de techniek volledig onder de knie kan je die totaal in dienst stellen van een virtuoze en doordringende massagesymfonie. Dan kunnen we tot de essentie van Integratieve Massage komen: een bezielde combinatie van de dynamische-, de intuïtieve- en de polariteitsmassage in een holistische en respectvolle sfeer, afgestemd op de noden en wensen van de cliënt.

Daar je in deze opleiding zelf veel massages ontvangt, ga je aan den lijve ondervinden dat door deze integratie de heilzame effecten van de diverse benaderingen afzonderlijk nog worden versterkt.

Vanuit jarenlange ervaring met deze opleiding weten we dat in de loop van dit jaar erg veel met je kan gebeuren, zowel lichamelijk, emotioneel als sociaal. Er is dan ook voldoende ruimte voorzien om je daarin te begeleiden. Het leren omgaan met eigen emotionele processen rond aanraken en aangeraakt worden, is een wezenlijk deel van deze opleiding. Van daaruit wordt het mogelijk om bij je cliënten op een liefdevolle en open wijze aanwezig te zijn.

Inhoud

Deze jaaropleiding bestaat uit een aantal fases.

Intuïtieve fase

In deze eerste fase focussen we op ons ‘voelende’ lichaam. We leren op een bezielde wijze omgaan met onze handen als energetische kanalen om aan te raken en aangeraakt te worden en openen ons hele wezen om te geven en te ontvangen. Het intuïtieve, bezielde ‘contact’ staat centraal.

Blok 1 : De basis van de intuïtieve massage
We leren de eeuwenoude techniek van de Zweedse massage, zoals ze holistisch benaderd is in het Californisch groeicentrum Esalen door George Downing. De anatomie van de aan de oppervlakte liggende spieren.

Blok 2 : De aanvullende intuïtieve massagetechnieken
We integreren nieuwe technieken in de basismassage van vorig blok. We oefenen in het geven van een complete intuïtieve lichaamsmassage.

Dynamische fase

In deze tweede fase focussen we op ons ‘bewegende’ lichaam. We worden op een nog dieper niveau letterlijk en figuurlijk ‘bewogen’ en versmelten in een gezamenlijk ritme, wat een diepe energetische doorstroming veroorzaakt.

Blok 3 : De dynamische massage in de rugligging
We leren dynamisch masseren op de voorzijde van het lichaam. Dit is Geert van Coillie’s persoonlijke integratie van de door Milton Trager in Hawaï ontwikkelde Tragering en de Holistic Pulsing techniek van Tovi Browning. De anatomie van de dieperliggende spieren.

Blok 4 : De dynamische massage in de buik- en zijligging
Het aanleren van de dynamisch massagetechnieken op de rugzijde en in de zijligging. We oefenen in het geven van een complete dynamische lichaamsmassage.

Body-mind fase

In deze fase leren we fysieke en energetische blokkades opsporen en exploreren we de relatie tussen ons lichaam en onze emoties. We onderzoeken ons ‘vanzelfsprekende’ lichaam.

Blok 5 : Body-reading
Een diepgaande exploratie van de spierspanningen, de lichaamshouding, het ademhalingspatroon, de energiedoorstroming, het lichaamsbewustzijn en de actieve en expressieve bewegelijkheid van ons lichaam. We onderzoeken onze ‘verhoudingsstructuren’. Wat drukt onze lichaamshouding uit over hoe we ons verhouden naar onszelf en de omwereld? Dit is gebaseerd op de karakteranalyse van Alexander Lowen.

De energiefase

In deze fase focussen we op ons ‘energetisch’ lichaam. Bij massage komen we niet alleen in contact met ons fysieke lichaam, maar beroeren we ook voortdurend ons subtiel energetisch lichaam. Daarom is het belangrijk dat we een zekere elementaire kennis verwerven van de energiestromen, de mogelijke blokkades ervan en hoe we die kunnen beïnvloeden.

Blok 6 : Chakra-bio en de polariteitsmassage
Het openen van de chakra’s en energiestromen door bio-energetisch lichaamswerk. De polariteitsprincipes, waarbij we gebruikmaken van de positieve en negatieve polen in ons lichaam en dat van de cliënten om energie beter te laten stromen.

Integratie fase

In deze fase gaan we de drie aangeleerde vormen van massage leren integreren in elkaar.

Blok 7/8 : De Integratieve Massage
Het aanleren van het ‘basisschema’ van de Integratieve Massage.
1. Het leren aanpassen van de combinatie van de dynamische, intuïtieve en polariteitsmassage aan de noden van je cliënt om zo tot een ‘op het lijf geschreven’ massage te komen.
2. Het voeren van een intake- en een nagesprek.
3. Het opzetten van een eigen praktijk.
4. Het inoefenen van het afstudeertraject.

De supervisies

Wil men het diploma behalen, dan zijn er na de intuïtieve fase één en na de dynamische fase twee individuele oefensessies bij een van de supervisoren. In deze supervisiesessies worden de puntjes op de i gezet en krijg je individuele handvatten mee.

Na het afstudeertraject is er een afstudeersessie waarin je een integratieve massage geeft aan een van je afstudeermodellen terwijl Geert erbij is.

Het afstuderen

Na het integratieblok zoek je drie oefenmodellen waaraan je vier Integratieve Massages geeft die telkens meer en meer op hun lijf geschreven worden. Daarvan maak je verslag en de laatste sessie geef je aan een van deze modellen als afstudeersessie in de aanwezigheid van Geert.

Docenten

Deze opleiding wordt begeleid door Geert van Coillie, grondlegger van deze benadering, en zijn partner Dirna Michaël. Bepaalde onderdelen van de opleiding kunnen worden gegeven door medewerkers die door Geert zijn opgeleid.

Huiswerk

Minstens een dagdeel per week met een eigen model oefenen. Tussen de blokken door minstens een dag in een oefengroepje met medestudenten massages uitwisselen.

Afstudeertraject

Om het diploma van de Integratieve Massage te bekomen moet je aan volgende voorwaarden voldoen:

 • alle blokken gevolgd hebben
 • een body-mind verslag van jezelf maken
 • de supervisiesessies gedaan hebben
 • een persoonlijke evaluatie schrijven over dit massagejaar
 • aan 3 cliënten 4 sessies hebben gegeven, waarvan verslag wordt gemaakt
 • de afstudeersessie bij Geert hebben gedaan

Na het behalen van je diploma kun je lid worden van het Netwerk Integratieve Massage.

Waarom deze opleiding?

 • Omdat ze reeds sinds 1990 bestaat en haar deugdelijkheid heeft aangetoond.
 • Omdat ze erkend is door de Belgische Massage Federatie.
 • Omdat ze ontwikkeld en gestuurd wordt door Geert Van Coillie, die mee aan de wieg stond van het lichaamsgericht werk in België en Nederland, daar reeds 40 jaar ervaring in heeft en een universitaire vorming wist te koppelen aan een jarenlange vorming in de alternatieve gezondheidszorg.
 • Omdat je reeds na 1 jaar opleiding over een gedegen basis beschikt om mensen via massage te helen.
 • Omdat je je niet wilt beperken tot 1 massagevorm, maar ervaring wilt opdoen in 3 wezenlijk verschillende massagebenaderingen.
 • Omdat je wilt leren hoe mensen meegenomen kunnen worden in een reeks van massages waardoor ze zich intenser kunnen verdiepen in het helend proces van aangeraakt worden en de massages meer en meer ‘op hun lijf geschreven’ kunnen worden.
 • Omdat je naast het leren masseren ook belangstelling hebt voor een diepere exploratie van de holistische samengang van lichaam, geest en ziel.
 • Omdat je op zoek bent naar een massageopleiding die meer biedt dan louter een technische bagage, maar waar aanraken, aangeraakt en hierdoor geraakt worden een belangrijke plaats inneemt.
 • Omdat je zelf wilt onderzoeken wat aanraken en aangeraakt worden met je doet en je persoonlijke ontwikkeling hierin wilt verruimen.
 • Omdat je iets zinvols met je handen wilt doen als tegengewicht voor het overheersende ‘kop’werk.
 • Omdat je op zoek bent naar een nieuwe passie in je leven waardoor je met hart en ziel een respectvol contact met mensen wenst aan te gaan.
 • Omdat je gelooft dat er meer bestaat tussen hemel en aarde dan wat we met onze klassieke zintuigen kunnen ervaren en daardoor belangstelling hebt voor fijnstoffelijke energieën en de spirituele dimensie in de mens.
 • Omdat je na je opleiding kunt toetreden tot een netwerk van 150 Integratieve Masseurs waardoor je een verbondenheid kunt ervaren met gelijkgestemde collega’s, samen naar buiten kan treden, bijscholing kan genieten en de kwaliteit kan bewaken.

Massage is iets
wat je kan beginnen te leren
maar dat nooit eindigt.
Het gaat door en door
en de ervaring wordt alsmaar
dieper en dieper, hoger en hoger.
Massage is een van de
meest subtiele kunsten.
Het is niet alleen
een zaak van ervaring;
het is meer een kwestie
van liefde…

Osho

Schrijf je in voor de opleiding of maak eerst kennis: